.

הסדנה להיסטוריה חברתית שלטונות המנדט הבריטי בפלסטינה והמאבק במגפות

התמודדות עם מגפות היתה בין המשימות החשובות של הממשל המנדטורי בארץ. אולם לצד הצלחותיה, מאחורי מדיניות הרפואה הקולוניאלית עמדו קודם כל אינטרסים בריטיים. מאמר שני בסדרה "משבר הקורונה בפרספקטיבה היסטורית"